, ,

Meet the Cast & Crew – Ali Bastian: ‘Alice stands for everyone in search of happiness’

Not playing the part, but being the part. Actor David Fahm described this as his passion for the craft of acting, but he’s not the only one. Ali Bastian plays the leading part in Who is Alice, the story of a young woman looking for her true self. That search for happiness continues whenever the camera stops rolling, she tells us open-heartedly. Read more

,

Meet the Cast & Crew – Ali Bastian: ‘Alice staat voor iedereen die zoekt naar geluk’

Niet de rol spelen, maar de rol zijn. Acteur David Fahm beschreef dit al als zijn passie voor het acteervak, maar hij is niet de enige. Ali Bastian speelt de hoofdrol in Who is Alice, waarin ze als jonge vrouw zoekt naar zichzelf. Die zoektocht gaat ook door als de camera’s niet aanstaan, vertelt ze openhartig. Read more

Meet the Cast & Crew – Arjan Bakker: Niet de voorgrond, wel de lol en het miljoenenpubliek

Voor hem had het niet per se gehoeven, dit interview. De voorgrond is namelijk niet het terrein van Arjan Bakker, toch maakt hij zonder morren tijd vrij. Arjan is de co-producer die Who is Alicemogelijk maakt – als investeerder. Waarom? Het antwoord verhult niets en omvat alles. “Gewoon voor de lol.”  Read more

,

Meet the Cast & Crew – Arjan Bakker: Not in the spotlights, still all the fun and an audience of millions

He did not deem it necessary, this interview. The spotlights are not really Arjan’s field of interest. However, without questioning he made time for us in his busy day to day schedule.  Arjan is the co-producer who made the production of Who is Alice possible – as an investor. Why? The answer encompasses and reveals everything at the same time. “Just for fun”. Read more

,

Meet the Cast & Crew – Linze Valk: ‘Iemand die snel tevreden is, maakt geen goede dingen’

Het filmen en de beeldmontage van Who is Alice zitten er al een tijdje op. Toch is in ieder geval één iemand nog keihard aan het werk om de film meer body te geven. Linze Valk is de geluidsman achter de schermen die voor de juiste muziek en locatiegeluiden moet zorgen. En dat gaat ‘m lukken. Zijn geheim? Het ochtendjassyndroom. Read more

,

Meet the Cast & Crew – Linze Valk: ‘Someone who is easily satisfied won’t make anything good’

The filming and editing have been finished for some time now. Still, at least there is one person working hard to give the film that little extra. Linze Valk is the sound engineer behind the scenes, who has to take care of fitting music and the right location sounds. And he’s definitely going to succeed in that. His secret? ‘The bathrobesyndrome’. Read more

, ,

Non-dualiteit voor dummies: Hoe non-dualiteit terug te vinden is in het dagelijks leven

Het motto ‘alles is zoals het is’ past normaal niet bij mij. Naar mijn idee heb je enorm veel invloed op de weg die je aflegt tijdens je leven. Mensen verwachten ook vaak dat je jezelf uitdaagt en zoveel mogelijk ontwikkelt op zowel persoonlijke als carrièrevlak. Dingen komen je nou eenmaal niet zomaar aanwaaien. Read more

, ,

Non-duality for Dummies: Non-duality in everyday life

The motto ‘it is as it is’ usually doesn’t seem right to me. In my view, we have a lot of influence on the path that we take in life, and in general people also expect you to challenge yourself to realize your full potential so that in time you will progress as well emotionally as professionally. Things do not simply come naturally. Read more

, , ,

Meet the Cast & Crew – Hans Tibben: A chameleon on set as absent presence

Hans Tibben might occupy the most contradictory position on the set of Who is Alice. He was present on several days of shooting in the Netherlands, though behind the scenes. As photographer it is his role to be part of the crew, but at the same time he has to position himself outside of the group to be able to capture each and everyone on set. This seems like a tough job – and it is, but no job tough enough for Hans. Read more

, , ,

Meet the Cast & Crew – Pascale and Inge: The catering ladies like their meals with a pinch of salt

“And… cut!” That’s it. After another morning of shooting scenes, one by one cast and crew exit the film set. They all are in desperate need of a well-deserved break, and they are welcomed with uplifting jokes of a lively couple. Even those who are most tired can spare a smile; Inge van den Broek and Pascale Josephi could not have picked a better time for lunch. Read more